Search

ОБАВЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА У ВЕЗИ СА ПОПИСОМ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

 Obaveštenje načelnik-page-0-1

У прилогу можете погледати динамику пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Житиште по зонама и целинама:

ПРОГРАМ ПОПИСА .

Грађани су у могућности да и самоиницијативно обавесте инспекторе о незаконито изграђеним објектима тако што ће попунити ОБРАЗАЦ за евидентирање незаконито изграђених објеката и предати исти у канцеларији 49 у згради Општинске управе, Цара Душана 15, Житиште.

Документа

Scroll to Top