Search

НАЦРТ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

 

На основу члана 71. Статута Општине Житиште (Службени лист Општине Житиште број 10/2019)  члана 4.7 и 8. Oдлуке о врстама прописа које доноси Скупштина Општине Житиште за које је обавезна јавна расправа и поступаку и начину спровођења јавне расправе (Службени лист Општине Житиште број 2/2018) Општинска управа Житиште овим путем објављује

јавни позив

и   отвара јавну расправу

у вези доношења Одлуке о наканадама за коришћење јавних површина и даје на увид Одлуку са Тарифама накнада за коришћење јавних површина .

Текст Нацрта Одлуке о наканадама за коришћење јавних површина са Тарифама накнада за коришћење јавних површина можете видети ОВДЕ .

Текст Нацрта Одлуке објављује се и на огласним таблама месних заједница Општине Житиште.

Јавна расправа ће трајати почев од дана 7. 3. 2019. године до дана 21. 3. 2019. године. У наведеном периоду се могу упутити предлози , сугестије, примедбе као и тражити обавештења у вези са нацртом ОДЛУКЕ . За сва обавештења заинтересовани се могу јавити Одељењу за финансије буџет и трезор Општинске управе Житиште путем електронске поште на адресу lpa.zitiste@gmail.com , као и путем редовне поште на адресу Општинска управа Житиште Цара Душана 15. Житиште.

 

Документа

Scroll to Top