Search

НАСТАВАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОРАК, III-04-404-1-19-2017

 22.09.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:

На основу члана 109. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),, Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА у поступку јавне набавке за јавну набавку – Наставак радова на изградњи месне канцеларије и месне заједнице ТОРАК

 

08.09.2017

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број  68/2015), Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА у поступку јавне набавке за јавну набавку – Наставак радова на изградњи месне канцеларије и месне заједнице ТОРАК

 

18.07.2017

Нa основу члана 63. став 3. закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује:

 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

 

12.07.2017

На основу члана 36. и 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке – Наставак радова на изградњи месне канцеларије и месне заједнице ТОРАК

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top