Search

НАБАВКА СЕРВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-24-2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА СЕРВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – Набавка сервера за потребе општинске управе Житиште:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top