Search

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЧНИХ ДОМАЋИНСТАВА ИЗБЕГЛИЦА, III-04-404-1-48-2015

13.01.2016

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012),  Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

18.12.2015

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

 

11.12.2015

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује :

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

 

07.12.2015

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара– Набавка грађевинског материјала намењених стварању и побољшању услова становања породичних домаћинстава избеглица:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top