Search

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

 

 

Централизацијом података 145 локалних пореских администрација, грађанима и привреди се омогућава да на порталу Јединственог информационог система ЛПА виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину. 

 

 

Порески обвезник (физичко или правно лице) на Порталу локалне пореске администрације има следеће опције:

 

  • -Преглед и подношење пореских пријава (ППИ1 и ППИ2) 
  • -Упит стања – Преглед стања на рачунима обвезника

 

Пореским обвезницима (корисницима овог портала) понуђена су два начина аутентификације (пријаве) на портал ЛПА: 

 

  • -Електронским квалификованим сертификатом
  • -Корисничким именом и лозинком (који су добили у служби ЛПА у Житишту, канцеларије 3 и 4)

За добијање корисничког имена и лозинке потребно је поднети ЗАХТЕВ у служби ЛПА у општини Житиште, ако обвезник има пребивалиште на територији општине Житиште. Кориснички налог и лозинка се преузимају НЕПОСРЕДНО, у служби ЛПА, уз важећу личну карту. Обвезник (физичко или правно лице) може да овласти друго лице да користи Портал, уз овлашћење које је оверено од стране јавног бележника – нотара. Овлашћење правног лица мора да буде потписано од стране одговорног лица. У том случају је потребно приложити ОП образац.

На Порталу локалне пореске администрације се налази упутство за пријављивање на систем.

 

ПОРТАЛ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Документа

Scroll to Top