Search

КОНКУРСИ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми, Конкурс за доделу подстицајних средстава за изградњу складишних капацитета за чување пољопривредних производа – силоса, Конкурс за доделу средстава за набавку система за заштиту од временских непогода, Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору, Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих бунара, Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за мале прерађивачке капацитете, Конкурс за доделу средстава за суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и објеката фекалне канализације, као и Јавни оглас за одобравање и коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште дато у закуп за 2015. годину. Информације о расписаним Конкурсима и Јавним огласима, пријавне формуларе и правилнике можете пронаћи на званичној интернет презентацији Секретаријата, у подменију Конкурси / Јавни огласи.

Документа

Scroll to Top