Search

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

P1030599Локални омбудсман,

Алекса Кузман рођен је 01.05.1982 године у Зрењанину. Похађао је Основну школу у Житишту, средњу школу – Гимназија „Коча Коларов“ у Зрењанину, дипломирао је 2009. године на Правном факултету Универзитета у Београду и стекао звање дипломирани правник. Радну каријеру започео је у „Вишем суду“ у Зрењанину где је радио као судски приправник, потом је био запослен као стручни асистент у „Канцеларији за комуникацију са грађанима“ у Зрењанину (пројекат Народне скупштине Републике Србије и међународне  организације USAID-a), а у временском периоду од 2011-2015 године радио је у привредном друштву Компанија за производњу меса „Агрожив“ а.д Житиште као  „стручни  сарадник за правне послове“.

Има положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, поседује сертификат о јавном заступању грађана – сертификат NDI – “National Democratic Institute”, сертификат за јавне набавке, Уверење о посредовању – медијацији Министарства правде РС (овлашћени посредник). Похађао је више стручних семинара у земљи и иностранству и служи се енглеским језиком.

Једногласном одлуком одборника СО Житиште, на седници одржаној 15.06.2015 године, за првог Локалног омбудсмана за територију општине Житиште изабран је Алекса Кузман, дипломирани правник из Житишта, на мандатни период од 5 година.

Адреса Канцеларије Локалног омбудсмана :

 Цара Душана бр. 15, Житиште

Телефон: 023/821-050 локал 223

e-mail: ombudsman@zitiste.rs        ОБРАЗАЦ ЗА ПРИТУЖБУ ГРАЂАНА

Радно време канцеларије Локалног омбудсмана:
– сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова, рад са странкама од 09.00 до 13.00 часова

 

ШТА ЈЕ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА? 

КАКО ДО ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА?

ОДЛУКА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

 

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ СКРНАВЉЕЊА И ОТУЂЕЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ СПОМЕНИКА

ПРЕПОРУКА ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗБОГ НЕБЛАГОВРЕМЕНОГ ПОСТУПАЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА

ОСУДА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ПОВОДОМ СКРНАВЉЕЊА СПОМЕНИКА У ТОРКУ 

Документа

Scroll to Top