Search

ЖЕНСКА ОДБОРНИЧКА МРЕЖА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

        У Скупштини општине Житиште је дана 11.10.2016. конституисана Женска одборничка мрежа.

На конститутивној седници присуствовало је и својеручно потписало приступне изјаве 6 одборница Скупштине општине Житиште и то: Снежана Вучуревић, Миљана Николи, Јелена Сиј, Јелена Травар Миљевић, Ивана Петрић и Ирена Ристић те је тим чином Женска одборничка мрежа Скупштине општине Житиште конституисана за мандатни период док траје мандат скупштинског сазива 2016-2020. Одборнице које нису биле у могућности да присуствују конститутивној седници право да приступе женској одборничкој мрежи могу да искористе на некој од наредних седница.

За координаторку Женске одборничке мреже изабрана је одборница Снежана Вучуревић, која је ову функцију вршила и у предходном скупштинском мандату, а за заменицу координаторке изабрана је одборница Миљана Николи.

На седници је донет Правилник о раду Женске одборничке мреже, а за наредну седницу се планира доношење Плана и програма рада и програмских активности.

Седници су приствовали и пружали помоћ у раду секретарка Скупштине општине Житиште Биљана Зубац и председник радног тела за координацију Скупштине општине Житиште одборник Владо Ковачевић.

Сходно члану 26. Привременог Пословника Скупштине општине Житиште Женска одборничка мрежа је облик организовања одборница у Скупштини општине Житиште која делује под називом, Женска одборничка мрежа општине Житиште“. Одборничку мрежу чине одборнице у актуелном сазиву Скупштине општине Житиште.

 Чланство у Женској одборничкој мрежи је добровољно, заснива се приступањем одборнице одборничкој мрежи, а престаје престанком одборничког мандата, одлуком одборничке мреже или на лични захтев иступањем из Женске одборничке мреже.

Женска одборничка мрежа нема статус правног лица нити статус одборничке групе у СО Житиште.

Женска одборничка мрежа  се организује ради остваривања циљева које су гарант парламентарне демократије, владавине права и поштовања основних људских права и слобода, а све у циљу ефикаснијег решања женских питања у Скупштини општине Житиште.

Циљеви женске одборничке мреже су препознавање права жена и њиховог активног укључивања у све друштвне токове, остваривање родне равноправности, подстицања жена на веће учешће у политичком и јавном животу и стварање услова за то, јачање економског положаја жена, ширење свести о женској солидарности, ширење свести о значају здравствене културе жена, промоција знања и образовања као неопходног услова за побољшање положаја жене у сеоској средини, едукација одборница о облицима и карактеру и начинима борбе против дискриминације, сузбијање насиља над женама у породици, као и остваривања других начела који доприносе поштовању достојанства човека и његових права и слобода у складу са начином забране дискриминације по било ком основу.

Женској одборничкој мрежи помоћ у раду и обављању административно техничких послова пружају Скупштина општштине Житиште и Општинска управа Житиште, а подршку у раду пружају институције, организације и фондације као и организације цивилног сектора  кроз логистичку подршку и специјализоване пројекте и програме. 

Координаторка Женске одборничке мреже
         Снежана Вучуревић  с.р.

Секретарка скупштине Општине Житиште            Председник скупштине општине Житиште 
         Биљана Зубац  с.р                                                       Зоран Касаловић с.р.

Документа

Scroll to Top