Search

ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ КОМАСАЦИЈЕ И ПРЕМЕР ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА ЗА КО БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО, III-04-404-1-5-2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ГЕОДЕТСКО – ТЕХНИЧКИ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ КОМАСАЦИЈЕ И ПРЕМЕР ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА ЗА КО БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО
 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку Геодетско-технички радови на уређењу пољопривредног земљишта путем комасације и премер грађевинског реона за КО Банатско Карађорђево:

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

06.03.2015
 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
 

Документа

Scroll to Top