Search

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНOГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА 2023-2027

 

На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласникРС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закони 47/2018, 111/21 , члана 4. и члана 7. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Житиште за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе Службени лист Општине Житиште, број 2/2018), члана 42. Статута Општине Житиште пречишћени текст (Службени лист Општине Житиште, број 10/2019), и Одлуке о приступању изради локалног акционог плана за управљање миграцијама 2023-2027(Службени лист општине Житиште број 36/2022, Радна група за израду плана позива представнике стручне јавности и сва друга заинтересована физичка и правна лица, да се упознају са текстом НАЦРТА ЛОКАЛНOГ  АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА 2023-2027. и да дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

Јавна расправа о НАЦРТУ ЛОКАЛНOГ  АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА 2023-2027. ГОДИНЕ одвијаће се од 25. ДЕЦЕМБРА 2023. до  9. ЈАНУАРА 2024. године.

      Учесници у јавној расправи могу своје примедбе, предлоге и сугестије достављати поштом на адресу: Општина Житиште , Цара Душана 15 23210 Житиште , или електронским путем на адресу:skupstina.zitiste@gmail.com

     Документ можете преузети на сајту  http://www.zitiste.rs  или  ОВДЕ

     По окончању поступка јавне расправе Oпштина Житиште- радна група за израду ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА   анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити и објавити извештај.

Радна група за израду нацрта плана

У Житишту дана 25. децембар 2023.

Документа

Scroll to Top