Search

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, III-04-404-1-9-2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

 

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. II-404-1-9/2015 од 02.03.2015. године, Општина Житиште Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top