Search

ИЗГРАДЊА ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИСПРАЋАЈ НА МЕСНОМ ГРОБЉУ У МЕЂИ И ЗАВРШЕТАК ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИСПРАЋАЈ НА МЕСНОМ ГРОБЉУ У ЧЕСТЕРЕГУ, III-04-404-1-35-2019

11.12.2019

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

6.12.2019

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

25.11.2019

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

20.11.2019

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – Изградња просторије за испраћај на месном гробљу у Међи и завршетак просторије за испраћај на месном гробљу у Честерегу

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top