Search

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ „РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У РАВНОМ ТОПОЛОВЦУ, МЕЂИ, ЧЕСТЕРЕГУ И БАНАТСКОМ КАРАЂОРЂЕВУ“- III-04-404-1-26/2016

09.11.2016

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

28.10.2016

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

17.10.2016

Нa основу члана 63. став 3. закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

 

10.10.2016

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку услуга – Израда пројектно-техничке документације „Реконструкција водоводне мреже у Равном Тополовцу, Међи, Честерегу и Банатском Карађорђеву“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top