Још чланака...

  1. РЕШЕЊЕ НА ОСНОВУ ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗУДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА
  2. ПРЕДЛОГ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА
  3. ПРЕДЛОГ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВУ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА 2023. ГОДИНУ (од 01.06.2023)
  4. ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА
  5. САЗИВ ЗА 26. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 29.06.2023. ГОДИНЕ
  6. ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ ЗА СЕПТЕМБАРСКИ УПУТНИ РОК 2023. ГОДИНЕ - Обавештење за јавност
  7. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2023. ГОДИНУ
  8. ПРЕДЛОГ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВУ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА 2023. ГОДИНУ
  9. КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА 2023. ГОДИНУ - 1.6.2023
  10. ОБАВЕШТЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, ПУТНУ ПРИВРЕДУ, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЖИТИШТЕ