Још чланака...

  1. ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН ОТПАДА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 1280/1, 1280/2, 1280/3, 1280/4, 1280/5 КО БАНАТСКИ ДВОР
  2. ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
  3. КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА 2024. ГОДИНУ
  4. РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2024. ГОДИНУ
  5. НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ПОГРАНИЧНИХ ОПШТИНА НОВА ЦРЊА, СЕЧАЊ И ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2030. ГОДИНЕ
  6. САЗИВ ЗА 29. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 22.12.2023. ГОДИНЕ
  7. САЗИВ ЗА 28. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ - 30.11.2023. ГОДИНЕ
  8. РЕШЕЊЕ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА IV-06-71/2022-5 ОД 26.12.2022. И РЕШЕЊА IV-06-46/2023-17 ОД 13.06.2023. ГОДИНЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2023. ГОДИНУ
  9. РЕШЕЊЕ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА IV-06-71/2022-3 ОД 26.12.2022. ГОДИНЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2023. ГОДИНУ
  10. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2023. ГОДИНУ