Search

САЗИВ ЗА 18. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ – 20.6.2022.

 

Председница СО Житиште Ивана Петрић заказала је, за дан 20.6.2022. године 18. седницу СО Житиште.

Сазив можете погледати ОВДЕ

 

 1. Извод из  записника вођеног на 17. седници Скупштине Општине Житиште можете погледати ОВДЕ
 2. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету  Општине Житиште за 2022. можете погледати ОВДЕ
 3. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Житиште за 2021. 
 4. Предлог Одлуке о измени и допуни Кадровског плана општинске управе Житиште можете погледати ОВДЕ
 5. Извештај о финансијском пословању   ПУ,,Десанка Максимовић“ Житиште за 2021. са предлогом закључка можете погледати ОВДЕ
 6. Извештај о раду Центра за социјални рад Житиште можете погледати ОВДЕ и Извештај о финансијском пословању за 2021. са предлогом Закључка можете погледати ОВДЕ
 7. Извештај о раду Туристичке организације општине Житиште и Извештај о финансијском пословању за 2021. са предлогом Закључка можете погледати ОВДЕ
 8. Извештај о раду Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште  са финансијским извештајем   за 2021. са предлогом Закључка можете погледати ОВДЕ
 9. Извештај о раду ЈКСП,,Екос“ Житиште и Извештај о финансијском пословању за 2021. годину са предлогом Закључка можете погледати ОВДЕ
 10. Предлог Одлуке о  улицама, општинским и некатегорисаним путевима  на територији општине Житиште можете погледати ОВДЕ
 11. Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине Житиште можете погледати ОВДЕ
 12. Предлог програма отуђења грађевинског земшљишта у јавној својини  за 2022. можете погледати ОВДЕ
 13. Предлог решења о преносу права коришћења на напокретностима у јавној својини општине Житиште на месну заједницу Честерег можете погледати ОВДЕ
 14. Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за здравље општине Житиште можете погледати ОВДЕ
 15. Решење о измени и допуни решења о образовању Штаба за ванредне ситуације Општине Житиште можете погледати ОВДЕ

Документа

Scroll to Top