Search

УПРАВНИ СУД СРБИЈЕ ОДБИО ЖАЛБУ ОДБОРНИЦЕ СО ЖИТИШТЕ КАТИНКЕ НИКОВИЋ НА РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ КАО НЕОСНОВАНУ

О б а в е ш т е њ е

 

            Скупштина општине Житиште  на 34. седници одражаној  дана 22. 12. 2015.  донела  је  Решење о именовању Изборне комисије општине Житиште  у сталном саставу  број I-013-2/2015.

              На наведено решење жалбу Управном суду Србије  уложила  је Катинка Никовић из Српског Итебеја, шеф одборничке групе “За напредну општину Житиште”, коју чине ДС, ЛСВ и ПУПС.

           Управни суд   Србије  –  одељење у Новом Саду  је након разматрања жалбе исту одбио као неосновану и дана 29. 12. 2015. године под бројем III -2 Уж 65/2015  донео ПРЕСУДУ – ЖАЛБА СЕ ОДБИЈА.

               Након доношења  наведене пресуде Управног суда  Решење о именовању  комисије општине Житиште  у сталном саставу  број I-013-2/2015  је остало на правној снази, односно постало правоснажно.

Прилог:

Решење о  именовању Изборне комисије општине Житиште у сталном саставу I-013-2/2015 од 22. 12. 2015.

Пресуда Управног суда  Србије III -2 Уж 65/2015   од 29. 12. 2015. г.

 

Документа

Scroll to Top