Search

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЖИТИШТЕ

Општина Житиште, Општинска управа Општине Житиште, Носилац израде Плана – Одељење за привреду, урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине објављује рани јавни увид у Елаборат за рани јавни увид Плана генералне регулације насеља Житиште. Све заинтересоване стране могу доставити своје примедбе, предлоге и сугестије надлежном Одељењу преко писарнице општинске управе до 03.06.2024. године.

  • ПГР насеља Житиште можете погледати ОВДЕ
  • Референтну карту број 1 – намена простора можете погледати ОВДЕ
  • Референтну карту број 1 – посебна намена простора можете погледати ОВДЕ
  • Прегледну карту број 0.0 – граница просторног плана са подручјем посебне намене можете погледати ОВДЕ
  • Планирана претежна намена површина са границом обухвата плана можете погледати ОВДЕ

Документа

Scroll to Top