Search

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА И НОРМАТИВНА АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

2023. ГОДИНА

Одлука о општинским административним таксама и накнадама – пречишћен текст (можете преузети ОВДЕ)

Одлука о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине Општине Житиште у поступку прикупљања писмених понуда –  пречишћен текст  – (можете преузети ОВДЕ)

Документа

Scroll to Top