Search

TОНЕРИ, КЕТРИЏИ ЗА ШТАМПАЧЕ И МУЛТИФУНКЦИЈСКЕ УРЕЂАЈЕ, III-04-404-1-18-2018

07.08.2018

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

17.07.2018

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

05.07.2018

На основу члана 36 и 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке за јавну набавку  – Tонери, кетриџи за штампаче и  мултифункцијске уређаје

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top