Search

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2020. ГОДИНИ

На основу чл. 18 и 19 Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласникРС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чл.87 и95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13,97/13 и 119/14),Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), чл. 15 ст. 1 тачка 33 и чл. 58 ст. 1 тачке 1 и 7 Статута општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 22/18 – пречишћен текст), Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Житиште за 2020. годину („Службени лист Општине Житиште“ број44/19), члана 2. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008) и Одлуке Општинског већа број IV-06-27/2020-1, председник општине Житиште, дана 29.05.2020. године расписује

 

К О Н К У Р С
за суфинансирање про
jеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Житиште у 2020.години

 

ТЕКСТ КОНКУРСА И ОБРАСЦЕ ЗА ПРИЈАВУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

Документа

Scroll to Top