Search

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊАНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2018.ГОДИНИ

 

 

Наосновучл.18и19 Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентичнотумачење), чл.87 и95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 и 119/14),Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), чл. 15 ст.1 тачка 33 и чл. 58 ст. 1 тачке 1 и 7 Статута општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 22/18 – пречишћен текст), Одлуке о буџету општине Житиште за 2018. годину („Службени лист Општине Житиште“ број 38/17),члана 2. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008) и Одлуке Општинског већа број IV-06-77/2018-1,председник општине Житиште, дана 12.10.2018. године расписује

КОНКУРС  за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисањана територији општине Житиштеу 2018.години 

 

 

Документа

Scroll to Top