Search

ДОДАТНИ РАДОВИ – ИЗРАДА ПРИКЉУЧАКА НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-31/2019

21.4.2020

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

 

18.10.2019

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

14.10.2019

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

9.10.2019

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку – Додатни радови – Израда прикључака на канализациону мрежу у насељеном месту Житиште

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top