Search

УСЛУГЕ НАДЗОРА НА ИЗГРАДЊИ ГРАВИТАЦИОНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ЖИТИШТУ, III-04-404-1-30/2016

12.12.2016

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

обавештење (.pdf)

 

07.12.2016

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

24.11.2016

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке за јавну набавку мале вредности– “Услуге надзора на изградњи гравитационе канализационе мреже у Житишту”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top