Search

ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ, III-04-404-1-24-2016

30.09.2016

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка  јавне набавке  за јавну набавку добара – “Штампани материјал”

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 

23.09.2016

На основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ОДЛУКУ о обустави поступка  јавне набавке  за јавну набавку добара – “Штампани материјал”

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 

09.09.2016

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА:

 

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

09.09.2016

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:

 

06.09.2016

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  за јавну набавку добара – “Штампани материјал”

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top