Search

ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ, II-404-1-18/2015-3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ

 

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.II-404-1-18/2015 од 21.04.2015.године, Општина Житиште, Цара Душана бр. 15, 23210, Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – Штампани материјал

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top