Search

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УГОСТИТЕЉЕ – 3.2.2020.

Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се објекат налази.

Информацију о начину пријављивања некатегорисаних угоститељских објеката за смештај и Пријаву угоститеља за некатегорисани објекат можете преузети ОВДЕ

 

 

 

Документа

Scroll to Top