Search

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), члана 23. Закона о министарствима (,,Службени гласник РС”, бр. 128/20) и Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину 05 број 110-386/2022 („Службени гласник РС”, број 9/22) од 21. јануара 2022. године и („Службени гласник РС”, број 18/22) од 11. фебруара 2022. године Министарство за бригу о селу расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ.

ЈАВНИ КОНКУРС  је објављен на сајту Министарства за бригу о селу на следећој адреси: 

https://mbs.gov.rs/latinica/konkursi.php

Додатне информације можете добити на портирници општине Житиште, Цара Душана 15, или на телефон 023/3821050 од 08:00 до 11:00 

Документа

Scroll to Top