Search

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ЖИТИШТЕ 2023-2027. ГОДИНЕ

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018, члана 4. и члана 7. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Житиште за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе (“Службени лист Општине Житиште”, број 2/2018), члана 42. Статута Општине Житиште пречишћен текст (“Службени лист Општине Житиште”, број 10/2019), и Одлуке о приступању изради локалног акционог плана за младе Општине Житиште 2023-2027 (“Службени лист Општине Житиште”, број 13/2023), Радна група за израду плана позива представнике стручне јавности и сва друга заинтересована физичка и правна лица, да се упознају са текстом НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 2023-2027 и да дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

Јавна расправа о НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 2023-2027. ГОДИНЕ одвијаће се од 25. августа 2023. до 8. септембра 2023. године.

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе, предлоге и сугестије достављати поштом на адресу: Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210 Житиште, или електронским путем на адресу: 
kancelarijazamladezitiste@gmail.com или skupstina.zitiste@gmail.com 

Документ можете преузети ОВДЕ

По окончању поступка јавне расправе Општина Житиште – радна група за израду ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити и објавити извештај.

Радна група за израду нацрта плана
У Житишту, дана 25. августа 2023.

 

Документа

Scroll to Top