Search

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ У ВЕЗИ СА ДОНОШЕЊЕМ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

На основу члана 2 Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/07, 47/2018) члана 71.Статута Општине Житиште – пречишћен текст (Службени лист Општине Житиште број 10/2019) и чланова 4.7. и 8. Oдлуке о врстама прописа које доноси Скупштина Општине Житиште за које је обавезна јавна расправа и поступаку и начину спровођења јавне расправе (Службени лист Општине Житиште број 2/2018) Општинска управа Житиште овим путем дана    26.11.2021. године објављује

jавни позив

и   отвара

јавну расправу

у вези са доношењем Одлуке о буџету Општине Житиште за 2022. и даје на увид јавности део Нацрта Одлуке о буџету Општине Житиште за 2022 – капитални пројекти – Табела 2. Преглед капиталних пројеката у периоду 2022-2024 можете видети ОВДЕ.

Јавна расправа ће трајати почев од дана 26. новембра 2021. године до дана 10. децембра 2021 године.

У наведеном периоду се могу упутити предлози, сугестије, примедбе као и тражити обавештења у вези са нацртом предлога капиталних инвестиција за наредну годину. Поднесци се могу предати на писарници општинске управе Житиште као и путем електронске поште на адресу trezor.zitiste@gmail.com. За сва додатна обавештења заинтересовани се могу јавити Одељењу за финансије буџет и трезор Општинске управе Житиште путем електронске поште на адресу trezor.zitiste@gmail.com.

 

                                                        ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТИШТЕ

 

Документа

Scroll to Top