Search

2022. ГОДИНА

 • Закључак о усвајању Плана јавних набавки општине Житиште за 2022. годину (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о образовању Жалбене комисије општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Програм о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о давању сагласности на захтев за преузимање обавеза по основу вишегодишњег уговора а по основу „Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о усвајању измене Плана јавних набавки општине Житиште за 2022. годину – 30. март 2022. године (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о упису деце у Предшколску установу „Десанка Максимовић“ Житиште у школској 2022/2023 години (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о исплати солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених за 2022.г (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о образовању координационог тима за спровођење и праћење спровођења плана развоја општине Житиште за период 2022-2030 године (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о давању сагласности на посебан програм коришћења субвенција за уклањање отпада животињског порекла ЈКСП „Екос“ Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о усвајању Измена Плана јавних набавки општине Житиште за 2022. годину – 10. јун 2022. године (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о давању сагласности на Решење о утврђивању права на осигурање усева (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о усвајању Измена Плана јавних набавки општине Житиште за 2022. годину – 22. јун 2022. године (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о избору дирекних корисника у спровођењу мера енергетске санације (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о расписивању јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова  које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулациониих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о усвајању Измена Плана јавних набавки општине Житиште за 2022. годину – 27. јул 2022. године (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о усвајању Измена Плана јавних набавки општине Житиште за 2022. годину – 27. август 2022. године (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о усвајању Измена Плана јавних набавки општине Житиште за 2022. годину – 14. септембар 2022. године (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о усвајању Измена Плана јавних набавки општине Житиште за 2022. годину – 7. октобар 2022. године (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о стављању ван снаге Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова, јп1/22. (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о прихватању Извештаја о коришћењу средстава по програму коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Житиште за 2021. годину (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о усвајању измене Плана јавних набавки општине Житиште за 2022. годину – 4. новембар 2022. године (можете преузети ОВДЕ)
 • Закључак о давању сагласности на Ценовник ЈКСП „Екос“ Житиште за услуге одношења комуналног отпада у контејнерима и збрињавање отпадних санитарних вода (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације  на територији општине Житиште –  2022. ГОДИНА (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о престанку рада на положају (можете преузети ОВДЕ)
 • Решење о постављењу начелника општинске управе општине Житиште (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о употреби средстава из текуће буџетске резерве за 2022. годину (можете преузети ОВДЕ)
 • Одлука о употреби средстава из текуће буџетске резерве за 2022. годину (можете преузети ОВДЕ)

Планове јавних набавки можете погледати  кликом на банер ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Документа

Scroll to Top