Search

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2019. ГОДИНИ

Преглед површина пољопрвредног земљишта по катастарским општинама и културама

Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине по КО

Површине пољопривредног земљишта по класама и културама

Одводњавање, наводњавање, побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака

План прихода сопственог учешћа

План радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта

Извештај о важећим уговорима о коришћењу без накнаде  пољопривредног државног земљишта

Предложени бројеви јавног надметања за коришћење без плаћања накнаде

Предложени бројеви јавног надметања по праву пречег – инфраструктура

Предложени бројеви јавног надметања по праву пречег – сточари

Преглед груписаних јавних надметања

Збирна табела

Величине јавних надметања

Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним закупом или давањем на коришћење без накнаде

Документа

Scroll to Top