Search

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2017. ГОДИНИ

 

На основу Одлуке о економском оснаживању жена у локалној заједници, број  I-020-27/2017 од 06.09.2017. године („Службени лист општине Житиште“, број 26/2017), Комисија за утврђивање права на финансијску подршку женама на територији општине Житиште (у даљем тексту: Комисија) расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2017. ГОДИНИ

 

Предмет Јавног позива јесте додела финансијске подршке женама у циљу побољшања њиховог економског положаја.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право на финансијску подршку имају жене које имају пребивалиште на територији општине Житиште уколико су:

  • Незапослене жене која желе да покрену предузетничку радњу или
  • Да покрену прољопривредну производњу у следећим областима: повртарство, воћарство, пчеларство и живинарство

Право на финансијску подршку жене у циљу побољшања економског положаја могу да остваре уколико до сада нису користиле друге државне помоћи за исту опрему, односно да нису добиле подршку из локалног, покрајинског или републичког буџета у последњих годину дана за исту опрему за коју аплицирају. Предност ће имати незапослене жене која су на евиденцији НСЗ-е.

 Финансијска помоћсе одобрава као једнократна и бесповратна. Износ финансијске помоћи не може бити већи од 200.000,00 динара.

 Средства за оснаживање жена у локалној заједници могу да остваре за:

·         Опрему за покретање предузетничке радње

·         Опрему за покретање пољопривредне производње у области повртарства, воћарства, пчеларства или живинарства

Добијена средства се могу користити искључиво за набавку опреме која је неопходна за покретање предузетничке радње или пољопривредне производње у областима повртарства, воћарства, пчеларства или живинарства.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1.      Попуњен захтев за економско оснаживање жена у локалној заједници за 2017. годину

2.      Очитана лична карта

3.      Доказ о власништву, корисништву или закупу земљишта, објекта

4.      Предрачун за набавку опреме

5.      Уверење са евиденције Националне службе за запошљавање уколико је подноситељка захтева незапослена

6.     Уколико је подноситељка захтева носитељка пољопривредног газдинства или чланица пољопривредног газдинства (Управа за трезор) доставља се фотокопија надлежног органа о упису у регистар

Документација која се преда Комисији уз захтев се не враћа, већ се чува у архиви.

Заинтересоване подноситељке достављају захтеве са потребном документацијом Комисији за утврђивање права на финансијску подршку женама на територији општине Житиште у затвореној коверти.

 Захтеви се достављају у писарницу Општине Житиште или путем поште  на адресу:

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈКУ ПОДРШКУ ЖЕНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
ЦАРА ДУШАНА 15
23210 ЖИТИШТЕ
СА НАЗНАКОМ „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ-ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА“

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА СА ПОТРЕБНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЈЕ ДО 20.10.2017.

Пријаве поднете након предвиђеног рока неће се разматрати.

Захтев се може преузети на писарници Општине Житиште – ул. Цара Душана бр. 15, у Месним канцеларијама и Месним заједницама на територији општине Житиште, као и на сајту Општине Житиште www.zitiste.org.rs

Захтев можете преузети ОВДЕ.

Сагласност за коришћење земљишта можете преузети овде ОВДЕ.

Сагласност за коришћење објекта/просторије можете преузети ОВДЕ.

 Јавни позив објавити на огласној табли Општине Житиште, на огласним таблама Месних заједница и Месних канцеларија на територији општине Житиште, као и на сајту Општине Житиште www.zitiste.org.rs

 

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Комисија за утврђивање права на финансијску подршку женама на територији општине Житиште
Датум: 29.09.2017.

 

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Документа

Scroll to Top