Search

ОБАВЕШТЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица
Број: II-553-8/2015
Датум:05.09.2015.године
Ж И Т И Ш Т Е

                                                   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Комисија за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица на Јавном позиву расписаног од 15.маја -15.јуна 2015.године урадила Предлог листе за доделу помоћи која је по правилнику постављена на огласној табли општинске управе Житиште где је сви заинтересовани могу погледати.

Nike sneakers | Available Now // Heat-Sensitive Air Force 1 Changes Color in Sunlight , Jobs-odt

Документа

Scroll to Top