Search

РАНГ ЛИСТА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије“ број 51/2009). Члана 5 Уредбео средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Републике Србије“, број 8/12) и члана 5. Одлуке о буџету Oпштине Житиште за 2017.годину („Службени лист општине Житиште“ број 44/2016 ), Јавног позива за расподелу средстава за финансирање  односно суфинансирање програма/пројеката удружења за 2017.годину расписаног дана 19.07.2017.године,  Комисија за сарадњу са удружењима грађана, у складу са Правилником  о начину финансирањa пројеката удружења грађана из буџета општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 42/2016)  доноси:

РАНГ ЛИСТУ

      Комисија за сарадњу са удружењима грађана доноси Ранг листу предложених програма/пројектата за финансирање односно суфинансирање  на основу расписаног Јавног позива за расподелу средстава за финансирање, односно суфинансирање програма/пројеката удружења за 2017. годину:

                                        

Р.бр.

Назив удружења

Назив програма/пројекта

Предложени износ

1.

Удружење грађана „Подгрмеч“ Житиште

Манифестација „Православни извори“

50.000,00

2.

Клуб жена „Вредне руке“ Српски Итебеј

„Банатска тестијада“

150.000,00

3.

Удружење жена „Банаћанке“ Торак

„Тајне бакине кухиње IV“

295.000,00

4.

Удружење „Млади Тополовца“ Равни Тополовац

„Пасуљијада 2017“

100.000,00

5.

Удружење за уметност и културу Румуна „Викентије Петровић Бокалуц“ Торак

„Обележавање 250.годишњице од досељења Румуна у Торак и 90.годишњице постојања и рада народног оркестра Лира“

500.000,00

6.

Удружење грађана „ТОРАК 2007“ Торак

Спортски дани Торка

150.000,00

Листа пријава која нису испуниле услове конкурса:

Р.бр.

Назив удружења

Назив програма/пројекта

Образложење

1.

Удружење козарчана у Банату – Житиште

Не постоји конкурсна документација (само писмена молба)

2.

Друштво за неговање народних обичаја и традиција „Бузавираг“ – Нови Итебеј

Очување народне традиције

Непотпуна конкурсна документација (недостаје фотокопија личне карте одговорног лица), исказани трошкови у буџету пријаве нису у скалду са критеријумима које удружење треба да испуни

Учесници конкурса имају право приговора на листу у року од 3 (три) дана од дана њеног објављивања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА УДРУЖЊИМА                                                                                          
Број:  II-401-77/2017
Дана: 10.08.2017.
Ж И Т И Ш Т Е

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                       Дејан Мелар

Документа

Scroll to Top