Search

ЈАВНИ КОНКУРСИ И ПОЗИВИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ

Сви заинтересовани грађани се за додатне информације у вези са Јавним конкурсима и позивима могу обратити Националној служби за запошљавање, филијала Житиште.

JАВНИ КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА

Текст Јавног конкурса
Захтев 

JАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА СУБВЕНЦИЈУ ДЕЛА ЗАРАДЕ КОРИСНИКА НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ У 2016.ГОДИНИ

Текст Јавног позива
Захтев 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ

Текст Јавног конкурса     
Захтев 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА

Текст Јавног конкурса 
Захтев 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У 2016. ГОДИНИ

Текст Јавног позива 
Захтев 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА У 2016. ГОДИНИ

Текст Јавног позива 
Захтев за учешће у програму стручна пракса у циљу стицања посебних практичних знања и вештина
Захтев за учешће у програму стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2016. ГОДИНИ

Текст Јавног позива 
Захтев

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2016. ГОДИНИ

Текст Јавног позива 
Списак делатности које се не субвенционишу
Захтев за бизнис планом 

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМA РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2016.ГОДИНИ

Текст Јавног позива 
Списак делатности које се не субвенционишу 
Захтев за бизнис планом 

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2016. ГОДИНИ

Текст Јавног позива 
Списак делатности које се не субвенционишу 
Захтев за бизнис планом

Документа

Scroll to Top