Search

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ – 2015

На основу члана 10. Статута општине Житиште (Службени лист општине Житиште број 16/2008, 20/2013) и члана 48. Пословника Скупштине општине Житиште (Службени лист број 27/2015) Скупштина општине Житиште и Комисија за доделу награда и признања Скупштине општине Житиште, а поводом Дана општине Житиште 12. децембра, расписују

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

1. Комисија за доделу награда и признања општине Житиште додељује: „Повељу општине Житиште“, „Захвалницу општине Житиште“ и утврђује Предлог доделе звања „Почасни грађанин општине Житиште“.
Одлуку о додели звања „Почасни грађанин општине Житиште“ доноси Скупштина општине Житиште“.

2. За признање, односно награду, могу бити предложена физичка или правна лица која су остварила изузетне резултате у свом раду, а од посебног су интереса за општину Житиште.

3. Предлог за доделу признања Комисији могу упутити органи локалне самоуправе, органи месних заједница, јавне службе, установе, јавна предузећа, привредна друштва, удружења грађана, као и сва друга правна и физичка лица.

4. Предлог за доделу награде и признања мора бити образложен разлозима због којих се кандидат предлаже за признање и садржати податке о предложеном кандидату, физичком или правном лицу.

5. Рок за доставу предлога је 30.11.2015. године. Предлоге доставити на адресу
Скупштина општине Житиште, Комисија за доделу награда и признања СО Житиште, улица Цара Душана 15, Житиште.
Неблаговремени и необразложени предлози неће бити разматрани.

6. Конкурс објавити на огласним таблама у свим месним заједницама са територије општине Житиште и на званичној интернет страници општине Житиште.

 

Република Србија
АП Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
Скупштина општине Житиште
Број: I-17-1/2015
Дана: 10.11.2015.
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште

                                                                                         Зоран Касаловић с.р.

Документа

Scroll to Top