Search

У П О З О Р Е Њ Е

 

Обзиром на представке извођача радова упозоравају  се становници насељеног места Житиште да не испуштају фекални отпад (пражњење септичких јама) у канализационе цеви, у противном биће санкционисани

Обавештавају се грађани да су такође у обавези да пријаве несавесне грађане који недозвољено користе односно испуштају фекалне воде у јавну канализацију која није стављена у функцију, и на тај начин онемогућавају и одлажу стављање  у функцију исте.

Комунална инспекција Општине Житиште врши свакодневну контролу у сарадњи са извођачем радова  и прекршајна казна у фиксом износу 

  • За физичка лица износи 20.000,00 динара

  • За предузетника 75.000,00 динара

  • За правна лица 150.000,00

 

Свако непоштовање напред наведеног упозорења биће вишеструко кажњавано.

 

                                                                          Начелник

                                                            Општинске управе Житиште

 

                                                    дипл. правник Младен Ајдуковић

 

jordan Sneakers | THE SNEAKER BULLETIN

Документа

Scroll to Top