Search

УСЛУГЕ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА У ПОСТУПКУ КОМАСАЦИЈЕ У К.О. БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО, III-04-404-1-38-2015

02.12.2015

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

23.11.2015

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује :

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

 

05.11.2015

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга– Услуге надзора над извођењем геодетско-техничких радова у поступку комасације у К.О. Банатско Карађорђево:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top