Search

САНАЦИЈА ЗГРАДЕ ДОМА КУЛТУРЕ У ТОРДИ, III-04-404-1-43-2015

11.12.2015

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

02.12.2015

На основу члана 109. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 

16.11.2015

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова– Санација зграде Дома културе у Торди:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top