Search

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ ИТЕБЕЈ, III-04-404-1-33-2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:

Нa основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА у поступку јавне набавке за јавну набавку радова– Реконструкција зграде МЗ Нови Итебеј

 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:

Нa основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12), Општина Житиште, Цара Душана бр.15, 23210 Житиште објављује ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА у поступку јавне набавке за јавну набавку радова– Реконструкција зграде МЗ Нови Итебеј

 

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова– Реконструкција зграде МЗ Нови Итебеј:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top