Search

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ АРХАР-ЖИ 1 У КО БЕГЕЈЦИ

Елаборат можете погледати ОВДЕ

Сва заинтересована лица могу поднети своје примедбе и сугестије надлежном Одељењу за привреду, урбанизам, путну привреду, стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине, преко писарнице Општинске управе најкасније до 01.07.2024. године.

Документа

Scroll to Top