Search

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ, III-04-404-1-2-2016

01.03.2016

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

24.02.2016

На основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015),  Општина Житиште објављује:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:

 

05.02.2016

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује :

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

15.01.2016

На основу члана 62. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/2015), наручилац Општина Житиште објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке за јавну набавку услуга– Превоз ученика средњих школа са територије Општине Житиште

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Документа

Scroll to Top