Search

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ СВИХ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНИХ ЗА РАСПИСАНЕ КОНКУРСЕ

На основу мера утврђених Одлуком о увођењу вандредног стања (Службени гласник Републике Србије“ број 29/2020) од 15.03.2020.године, Уредбе о мерама за време вандредног стања (Службени гласник Републике Србије“ број 31/2020) Комисија за сарадњу са удружењима грађана, у складу са Правилником о начину финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 1/2019) доноси:

                                                            О Д Л У К У

  1. Обустављају се све активности везане за расписан Конкурс за расподелу средстава за финансирање подршке пензионерима општине Житиште – подршка удружењима пензионера са територије општине Житиште за 2020.годину заведену под бројем II-401-3/2020 од 21.01.2020.године.
  2. Обустављају се све активности везане за расписан Конкурс за расподелу средстава за финансирање односно суфинансирање програма/пројеката удружења за 2020.годину заведену под бројем II-401-10/2020 од 31.01.2020.године.
  1. Обусатвањају се све активности везане за расписан Конкурс за расподелу средстава за финансирање програма/пројеката кулутрно уметничких друштава, удружења којима је област деловања култура и аматерских драмских секица за 2020.годину заведену под бројем II-401-29/2020 од 27.02.2020.године.

Све активности везане за расписане Конкурсе се обустављају за време трајања вандредног стања у Републици Србији. Одлаже се поступање по подентим захтевима везане за Конкурсе под тачком 1 и 2, док пријем захтева по Кокурсу под тачком 3 биће настављен када се за то стекну услови.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ

КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА УДРУЖЊИМА                                                                                        

Дана: 18.03.2020

Ж И Т И Ш Т Е

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                           Дејан Мелар с.р.

Документа

Scroll to Top