Search

ОГЛАС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА/НАЧЕЛНИЦЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

 

 

На основу члана 46. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник ПС“ број129/2007), и члана 61. тачка 7. Статута општине Житиште-пречишћен текст („Службени лист општине Житиште“ број 34/2013), и Одлуке општинског Већа општине Житиште број IV-101-6/2016 од 23.11.2016., године, Општинско веће Општине Житиште расписује

ОГЛАС за постављење начелника/начелнице Oпштинске управе општине Житиште

ОДЛУКA општинског Већа општине Житиште

 

 

 

Документа

Scroll to Top