Search

ОБЈАВЉЕНИ СУ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА “ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”!

ТРАГ Фондација је извршила анализу свих пристиглих пријава и направила преглед са свим пријавама које задовољавају основне услове Конкурса. Комисија састављена од представника НИС-а и представника локалне заједнице извршила је селекцију одабраних пројеката, тако да укупан збир буџета свих пројеката са подршком за финансирање износи 4000000 динара, колико новца је и предвиђено од стране НИС-а за пројекте са територије општине Житиште. Резултати Конкурса објављени су на сајту zajednicizajedno.nis.eu .

 

 

Zajednici zajedno - komisija Žitište

 

ЧЕСТИТАМО!

Документа

Scroll to Top