Search

ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ

БРОЈ: II-320-65/2016

ДАНА: 4.7.2016. ГОДИНЕ

ЖИТИШТЕ

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење

 

Општина Житиште обавештава ловачка удружења, удружења пчелара, удружења сточара, као и остале грађане општине Житиште да ће се у периоду јул – август вршити хемијско третирање вишегодишње биљне вегетације на левообалном и деснообалном насипу водотока Пловни Бегеј, од ушћа у канал ДТД до државне границе, тј. на подручју КО Житише, КО Бегејци (Торак), КО Нови Итебеј, КО Међа и КО Јанков Мост.

Хемијско третирање ће вршити ВДП „Средњи Банат“ из Зрењанина, који су општину Житиште обавестили да на планираном подручју за хемијско третирање, у периоду од 28 дана након примене хемијских средстава на насипу не би требало обављати испашу, како би се избегле штетне последице по сточни фонд.

За додатне информације у вези хемијског третирања можете се обратити:

  1. Драгану Милаковићу, грађевинском техничару, 064/8361021;

  2. Игору Милутину, дипл инг. грађевине, 064/8341160.

 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ

 

Документа

Scroll to Top