Search

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУАЊУ ИЗРАДИ ОПШТЕГ АКТА

На основу члана 68. став 4. Закона о локалној самоуправи  (Службени лист општине Житиште број 129/2007, 47/2018) дајемo следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУАЊУ ИЗРАДИ ОПШТЕГ АКТА

I

У општини Житиште се приступило изради  предлога Одлуке о  oрганизацији и функционисању цивилне заштите

Образложење

           Текст нацрта предлога Одлуке  и функционисању цивилне заштите сачинињава надлежно одељење Општинске управе Житиште, а по порепоруци Штаба за ванредне ситуације. Коначан Предлог Одлуке утврђује Општинско веће општине Житиште и упућује Скупштини општине  Житиште на даље разматрање и усвајање, као органу овлашћеном за доношење предметне Одлуке.

              Мишљење на предлог одлуке ће дати и Комисија за статутарна питања и нормативна акта, као и комисија за буџет и финансије.   

            За ближе информације у вези са доношењем овог акта можете се обратити на мејл vukasin.vulic@gmail.com  . Контакт особа Вукашин Вулић 0233821308.

            Обавештење објавити на званичној интернет презентацији Општине Житиште.

 

Документа

Scroll to Top