Search

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта Доо Либела Продукт Змајево, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА Зетеченог Стања, чија реализација се планира на кат. парц. Бр.3336КО Житиште,на територији општине Житиште.

текст обавештења (pdf)

jordan Sneakers | Buy Yeezy Slides ‘Core’ – Kanye West x Adidas — Ietp

Документа

Scroll to Top